اخبــار مهــم
آرشیو اخبار
  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات
  • لینک های مفید

 

 

 


 
 

***قابل توجه شرکت کنندگان در مناقصه ایاب و ذهاب دانشکده ***

شرکت آژیراک به عنوان برنده مناقصه مذکور اعلام می گردد.


مزایده تجهیز ، راه اندازی ، بهره برداری و ارائه خدمات تشخیصی بخش تصویربرداری دندانپزشکی به صورت مشارکتی در بیمارستان 22 بهمن