اخبــار مهــم
آرشیو اخبار
  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات
  • لینک های مفید

 

 

 


 
 

 واگذاری خدمات بهداشتی درمانی در مراکز و پايگاه های سلامت تحت پوشش مرکز بهداشت نيشابور

 

مزایده  واگذاری اجاره محل داروخانه بیمارستان 22 بهمن

***زمان تحویل اسناد مناقصه واگذاری داروخانه  تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/7/10 تمدید گردید***


***مناقصه عمليات اجرايي فنداسیون ، اسکلت و سقف توسعه اورژانس ، بلوک  اتاق عمل و بخش بستری بیمارستان حکیم نیشابور***

از شرکت های دارای ظرفیت آزاد و تجربه کارهای مشابه دعوت به عمل می آید از تاریخ سه شنبه 95/6/23 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/7/3جهت تهیه اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه با در دست داشتن گواهی صلاحیت فنی ،معرفی نامه و اصل فیش واریزی به امور حقوقی دانشکده به آدرس نیشابور ، بلوار معلم ، ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی نیشابور مراجعه نمایند