سلامتتان را دریک دقیقه چک کنید

امتیاز کاربر:  / 0

  خود مراقبتی گام اول سلامت است . با توجه به اهمیت نقش افزایش آگاهی و دانش مردم در خود مراقبتی برای پیشگیری از بیماری ها بهتر است بدانیم چگونه میتوان در کمترین زمان ، سلامت مان را چک آپ کنیم ؟                                     با 8 روش و در عرض یک دقیقه، سلامت تان را چک آپ کنید . 60....

اجرای روشهای متنوع آموزشی درحوزه بهداشت

امتیاز کاربر:  / 0

مدیر گروه سلامت جمعیت ،خانواده ومدارس معاونت بهداشتی از اجرای طرحهای جدید آموزشی برای نوجوانان وکودکان ،باهدف ارتقاء سواد بهداشتی این گروه از جمعیت تحت پوشش خبر داد میترا رضااف افزود:در راستای ترویج خودمراقبتی و با هدف افزایش فعالیت فیزیکی در کودکان و نوجوانان بازی مارپله با موضوعات بهدا....

ادغام نظام مراقبت اچ آی وی ( ایدز )در نظام خدمات نوین سلامت

امتیاز کاربر:  / 0

  مدیر مرکز آموزش بهورزی مرکز بهداشت نیشابور از اجرای طرح ادغام HIVدرنظام شبکهخبر داد. فاطمه مهرآبادی در گفت و با خبر نگار وب دا گفت : با توجه به تحول نظام سلامت در حوزه معاونت بهداشتی وادغام HIVدر نظام شبکه لازم می باشد که کلیه پرسنل سطح اول ارائه خدمات وخصوصا بهورزان ومراقبین سلامت آ....

انتخاب دانشکده علوم پزشکی نیشابور،بعنوان یکی از سه دانشگاه برتر کشور دربرنامه داوطلبان سلامت

امتیاز کاربر:  / 0

معاون اجرایی و مدیرگروه توسعه شبکه و ارتقائ سلامت جناب آقای دکتر حسین زاده از انتخاب دانشکده علوم پزشکی نیشابور بعنوان یکی از سه دانشگاه برتر در برنامه داوطلبان سلامت خبر داد .  به گزارش خبرنگار وبدا طی مراسمی که در تاریخ 19/10/95 در تالار ابن سینای مشهد با حضور جناب آقای دکتر سیاری معا....