نشست صمیمانه معاون بهداشتی با پرسنل حوزه بهداشت

امتیاز کاربر:  / 0

  به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی،معاون بهداشتی دانشکده  در آخرین روزهای کاری سال 95در نشست صمیمی با پرسنل حوزه بهداشت شرکت وبه ایراد سخنرانی پرداخت به گزارش وبدا در این نشست دکتر تقوی سال 95را سالی پراز فعالیت برای پرسنل این حوزه دانست وراه اندازی طرح تکمیل مراقبتهای بهداشتی شهر ....

تقدیر مدیر کل مرکز سلامت محیط وکار از عملکرد مناسب گروه بهداشت محیط وحرفه ای نیشابور

امتیاز کاربر:  / 0

تقدیر مدیر کل مرکز سلامت محیط وکار از عملکرد مناسب گروه بهداشت محیط وحرفه ای نیشابور     مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای  معاونت بهداشتی از تقدیر مدیر کل محترم مرکز سلامت محیط و کار درخصوص حمایتهای معاونت بهداشتی دانشکده در تأمین زیرساختهای لازم برای پیشبرد هرچه بهتر برنامه  سامانه جامع....

برگزاری کلاسهای آموزشی برای مراقبین سلامت شهروحاشیه شهر درمرکز آموزش بهورزی

امتیاز کاربر:  / 0

مدیر مرکز آموزش بهورزی معاونت بهداشتی نیشابور از برگزاری کارگاههای آموزشی مداوم مرحله دوم مراقبین سلامت، با هدف توانمندسازی این گروه از پرسنل حوزه بهداشت،در ارائه خدمات سلامت خبر داد فاطمه مهرآبادی درگفتگو با وبدا افزود:این گروه از مراقبین در 2گروه 36نفری ودر طول 8هفته در قالب 88ساعت آم....

بارگذاری هفتمین شماره از نشریه مجازی داوطلبان سلامت شمال شرق کشور در سایت معاونت بهداشتی

امتیاز کاربر:  / 0

مدیر گروه توسعه شبکه وارتقاء سلامت از بارگذاری هفتمین شماره نشریه مجازی داوطلبین سلامت در سایت معاوتن بهداشتی خبر داد.دکتر هادی حسین زاده افزود: نشریه مجازی داوطلبان سلامت قطب شمال شرق کشور با همکاری 9 دانشگاه از جمله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دو باردر سال تدوین می گردد .در این نشریه مط....