جمع آوری بیش از 3تن مواد غذایی غیر بهداشتی از سطح توزیع

امتیاز کاربر:  / 0

مدیر گروه بهداشت محیط وحرفه ای معاونت بهداشتی  دانشکده علوم پزشکی نیشابور از اجرای طرح تشدید کنترل مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی واماکن عمومی توسط بازرسان بهداشت محیط وحرفه ای  خبر داد. مهندس سعید یگانه پوردر گفت و با خبر نگار وب دا گفت : به منظور آمادگی هرچه بیشتر  کارشناسان وبازرسان به....

آگاه سازی جامعه ،پیشگیری از خشونت خانگی

امتیاز کاربر:  / 0

به گزارش وبدادکتر غلامی،استاد برجسته دانشگاه ،در کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت خانگی در معاونت بهداشتی ضمن اعلام این مطلب  بیان داشت سلامت اجتماعی حوزه جدیدی از بخش سلامت روان تلقی می شود که ابعاد فردی و اجتماعی آن می تواند مورد توجه متخصصین علوم بهداشتی ، رفاهی ، روانشناسی ، مددکاری و ....

برگزاری همایش مدارس مروج سلامت

امتیاز کاربر:  / 0

  مدیر گروه سلامت جمعیت،خانواده ومدارس معاونت بهداشتی نیشابور از برگزاری همایش مدارس مروج سلامت با هدف حمایت طلبی از مدارس مجری طرح مذکور در تاریخ 26/11/95 خبرداد میترا رضااف در گفتگو باوبداافزود:این همایش توسط گروه سلامت جمعیت،خانواده ومدارس (واحد سلامت نوجوانان ومدارس) با حضور مسئولین....

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با اعتیاد برای پزشکان کارشناسان بهداشتی ومراقبین سلامت

امتیاز کاربر:  / 0

مدیر گروه سلامت روان،اجتماعی واعتیاد  معاونت بهداشتی از برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای گروه هدف پزشگان،کارشناسان ومراقبین سلامت شاغل در مراکز وپایگاههای خدمات جامع سلامت شهرستان خبر داد سوسن رفیعی در گفت و با خبر نگار وب دا گفت : با توجه به لزوم آشنایی پزشکان ، مراقبین سلا....