ارتقاء سلامت جامعه درگرو مشارکت سایر ادارات وسازمانهای مرتبط

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور ازتشکیل جلسه هم اندیشی  با شهرداردرجهت رفع معضلات بهداشتی شهرستان خبرداد دکتر محمدرضا تقوی افزود: مطالعات وتحقیقات به عمل آمده حاکی از آن است که بیش از 70درصد اهداف بهداشتی تنها در صورت مشارکت سایر ادارات وسازمانها تحقق می یابد لذا جلسه ای با هدف  بحث وتبادل نظر در خصوص معضلات ونیازهای بهداشتی شهرنیشابور به ویژه در حوزه جمع آوری ودفع بهداشتی مواد زائد جامد ،پیشگیری از رشد وابتلاء به سالک و.همچنین کمک شهردار محترم  به تامین زمین مراکز وپایگاههای خدمات جامع سلامت شهری  با حضورشهردارومسئولین حوزه اجرایی شهرداری ،پسماند وتیم همراه در این معاونت تشکیل شد دکتر تقوی ضمن مثبت دانستن نتایج این جلسه ابراز امیدواری کردبعد از این شاهد تعاملات بیشتر حوزه خدمات شهری وحوزه سلامت شهرستان باشیم