تشکیل جلسه هم اندیشی بسیج جامعه پزشکی

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

مسئول بسیج جامعه پزشکی  دانشکده علوم پزشکی نیشابور از جلسه هم اندیشی بسیج جامعه پزشکی خبر داد

دکتر هادی حسین زاده در گفت و گوبا خبر نگار وب دا گفت : درراستای تحقق اهداف بسیج جامعه پزشکی  ،جلسه مذکور باحضور سرهنگ حسینی ،فرمانده بسیج شهرستان،آقای نجفی مسئول بسیج متخصصان،وسایر پزشکان وبسیجیان جامعه پزشکی برگزار گردید

وی در ادامه  افزود:رسالت مقدس این نهاد خدمت رسانی بیشتر توسط جامعه پزشکی(شامل پزشکان وکارشناسان حوزه بهداشت ودرمان ) به مناطق محروم میباشدودرسالهای اخیر با تشکیل اردوهای جهادی،خدمات بسیار مناسبی را به مردم ارائه نموده است

دکتر حسین زاده ضمن دعوت از کلیه پزشکان وپرسنل حوزه سلامت برای ثبت نام وحضور در این تشکل تخصصی از همکارانی که مایل به ثبت نام وهمکاری درحوزه های مختلف بسیج جامعه پزشکی میباشند خواست که به آقای صمدیه در گروه توسعه شبکه وارتقاء سلامت معاونت بهداشت مراجعه نمایند