حضور مشاور معاون بهداشت ورییس اداره سلامت دهان ودندان در نیشابور

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

کارشناس مسئول گروه  سلامت دهان ودندان  معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از بازدید رییس اداره سلامت دهان ودندان وزارت بهداشت جناب آقای دکتر صمد زاده وتیم همراه از معاونت بهداشتی  خبر داد.

دکتر حمزه هراتی  در گفت و گوبا خبر نگار وب دا گفت : درراستای اجرای طرح تحول سلامت ،وبه منظور ارائه خدمات بهتر به جمعیت تحت پوشش شهرستان نیشابور واحدهای دندانپزشکی در 21مرکز خدمات جامع سلامت فعال میباشند وخدمات ترمیم،کشیدن دندان،ارائه آموزشهای لازم به منظور پیشگیری از بیماریهای دهان ودندان را انجام میدهند

دکتر هراتی ضمن اعلام تامین تجهیزات مورد نیاز این مراکز درراستای طرح تحول سلامت حوزه بهداشت از قبیل تعویض یونیتهای قدیمی وفرسوده،خرید اتوکلاوهای تخصصی به منظور استریل مناسب ابزار وتجهیزات،و نوسازی ساختمانی ورفع نواقص تاسیساتی را از اقدامات مهم معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی در دوسال اخیر دانست و افزود: بازدید همکاران وزارتی درراستای مشاهده اقدامات صورت گرفته،کمک به رفع مشکلات ونواقص درجهت ارائه هرچه بهتر خدمات به مراجعین بود وخوشبختانه همکاران مذکور شاهد انجام فعالیتهای بسیارخوبی در این حوزه بودند

گفتنی است طرح تحول سلامت دهان ودندان از سال 1393همزمان با اجرای طرح تحول سلامت آغاز شد ودرحال حاضر  تعداد   18 دندانپزشک در21مرکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی به ارائه خدمت میپردازند