اجرای طرح شناسایی جمعیت تحت پوشش شهری توسط مراقبین سلامت درراستای طرح تحول سلامت حوزه بهداشت

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

 

معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از شروع طرح شناسایی جمعیت منطقه شهری توسط مراقبین سلامت خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفت و با خبر نگار وب دا گفت : درراستای اجرای طرح تحول سلامت ،وبه منظور ارائه خدمات بهتر به جمعیت شهری تحت پوشش شهرستان نیشابور از پنجم دیماه سالجاری مراقبین سلامت، شناسایی جمعیت تحت پوشش خود را آغاز  نموده اند وبا مراجعه به درب منزل فرم شناسایی جمعیت را تکمیل مینمایند

وی ضمن درخواست از همشهریان گرامی به منظور همکاری در ارائه اطلاعات صحیح به مراقبین سلامت افزود: وظیفه ما بعنوان سازمان ارائه کننده خدمت به مردم در مرحله اول برنامه ریزی درجهت پیشگیری از ابتلاء به بیماریهای مختلف (واگیر –غیر واگیر و....) میباشد وارائه اطلاعات صحیح میتواند مراقبین سلامت وسایر کارشناسان وپزشکان را در جهت ارائه خدمات هرچه بهتر یاری نماید

گفتنی است این طرح درحال حاضر در شهرهای با جمعیت کمتر از 500هزارنفر اجرا میگردد وتعداد104مراقب سلامت در 23پایگاه بهداشت سلامت به 267هزار نفر جمعیت شهری خدمات سطح 1(اولیه)را  ارائه مینمایند و11مرکز خدمات جامع سلامت در سطح بالاتر با حضور پزشک،کارشناسان وسایر پرسنل  بهداشتی موارد ارجاع شده از پایگاههای سلامت را پیگیری نموده ودر صورت نیاز به سطوح بالاتر وتخصصی ارجاع مینمایند