امتیاز کاربر:  / 1

  به گزارش وب­دا، عملکرد سه ساله معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی نیشابور تشریح شد. برای مشاهده گزارش روی تصویر زیر کلیک کنید ....

امتیاز کاربر:  / 1

  گزارش تصویری افتتاح طرحهای توسعه دانشکده علوم پزشکی نیشابور به دست دکتر هاشمی   وزیر  بهداشت برای دیدن تصاویر روی عکس زیر کلیک نمائید. ....

امتیاز کاربر:  / 1

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده از بهره برداری از پروژه فیبرنوری دانشکده علوم پزشکی نیشابور خبر داد. اسدالله حسن زاده در گفتگو با وبدا گفت : در راستای اجرای سیاستهای توسعه دولت الکترونیک مورد تاکید دولت تدبیر و امید ، بهینه سازی و ارتقا کیفیت اتصال به شبکه ملی سلامت ، اینترنت و همچنی....

امتیاز کاربر:  / 1

  دومین جلسه هیئت امنا سال 1395 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور در تاریخ 1395/5/24 برگزار گردید .   به گزارش وب­دا، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: در این جلسه ابتداء رئیس دانشکده گزارش مبسوطی از عملکرد سال 1394 و نیز سفر دکتر هاشمی، مقام ....

امتیاز کاربر:  / 1

  رئیس اداره امور پشتیبانی دانشکده از برگزاری اولین جلسه مسئولین امور عمومی واحدهای تحت پوشش دانشکده خبر داد . آقای محمد ابراهیم دهقانی در گفتگو با خبر نگار وب دا گفت: این جلسه با حضور مسئولین امور عمومی و اداری معاونت های مختلف ، بیمارستان ها و شبکه بهداشت و درمان فیروزه در محل سالن ج....