امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

 

معاونت توسعه منابع و مدیریت دانشکده از آماده شدن فاز اول ساختمان توسعه اورژانس 22 بهمن خبر داد.

اسدالله حسن زاده در گفتگو با خبرنگار وبدا گفت : فاز اول توسعه اورژانس بیمارستان 22 بهمن و بخش های داخلی و شیمی درمانی آماده بهره برداری بوده و به زودی فاز اول توسعه اورژانس بیمارستان 22 بهمن و بخش های داخلی و شیمی درمانی به مساحت 1800 مترمربع در 4 طبقه و با هزینه 28 میلیارد ریال افتتاح خواهد شد .

وی بیان داشت : نقشه های اجرایی فاز دوم توسعه اورژانس در دست تهیه و قرار است تا قبل از پایان سال 94 قرارداد واگذاری آن با پیمانکار منعقد شود .

معاونت توسعه منابع و مدیریت دانشکده افزود : با توجه به شایستگی شهروندان محترم نیشابور در خصوص دریافت خدمات کامل اورژانس قرار است فاز دوم در زمینی به مساحت 800 متر مربع در 5 طبقه با زیربنای 4000 مترمربع احداث شود .

حسن زاده همچنین اظهار داشت : بابت توسعه اورژانس بیمارستان حکیم مبلغ 500 میلیون تومان اعتبار منظور گردیده است که به زودی عملیات ساختمانی آن شروع خواهد شد .