امتیاز کاربر:  / 2
ضعیفعالی 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده از بازسازی کامل و گسترش فضای فیزیکی بخش NICU  و همچنین افزایش 10 تخت NICU به بخش فوق در بیمارستان حکیم خبر داد .

اسدالله حسن زاده در گفتگو با خبرنگار وب­دا گفت: در راستای استاندارد سازی و افزایش تعداد تختهای بیمارستانی ، بخش NICU بیمارستان حکیم بازسازی و به میزان 100% افزایش ظرفیت ایجاد شد .

وی افزود : تعداد 10 تخت NICU به تخت های مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان در بخش NICU اضافه و در حال حاضر این بخش دارای 19 تخت NICU (مراقبت های ویژه نوزادان) می باشد، که تعداد تخت ها تا 25 تخت قابل افزایش است .

حسن زاده اظهار داشت: تجهیزات مورد نیاز از محل اعتبارات طرح تحول نظام سلامت با اعتباری حدود 10 میلیارد ریال تأمین و فضای فیزیکی بخش فوق نیز با تغییرکاربری و گسترش فضا ایجاد شده است.