امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده از ریاست اداره اعتبار بخشی موسسات درمانی و کارشناسان این اداره تقدیر نمود.

  به گزارش وب دا :حسن زاده معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده بخاطر کسب رتبه عالی در ارزشیابی بیمارستانها 22بهمن و حکیم از زحمات دکتر شورورزی رئیس اداره اعتبار بخشی موسسات درمانی و جلال کمالی کارشناس مسئول اعتبار بخشی و سهیلا احمد و ابادی و علی رحیمی کارشناسان این اداره تقدیر نمود 

متن تقدیر به شرح زیر می باشد .