امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی نیشابور از بازدید مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از روند اجراي پروژه های عمرانی در این دانشکده خبر داد.

اسدالله حسن زاده در گفتگو با خبرنگار وبدا گفت : مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طرح توسعه بخش های بلوک زایمانی ، NICU ، اورژانس و کلینیکهای ویژه بیمارستانهای حکیم و 22 بهمن و مراحل احداث بیمارستان سوم دولتی دانشکده نیشابور بازدید كرد.

وی بیان داشت : این پروژه ها در راستای اجرای طرح تحول سلامت اجرا شده و نماینده وزارتخانه از روند اجرای پروژه های مزبور ابراز رضایت داشت.

لازم بذکر است در این بازدیدها معاون توسعه مدیریت و منابع ، معاون درمان و جمعي از مديران دانشکده نماینده وزارتخانه را همراهی می کردند.