امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده از بهره برداری از پروژه فیبرنوری دانشکده علوم پزشکی نیشابور خبر داد.

اسدالله حسن زاده در گفتگو با وبدا گفت : در راستای اجرای سیاستهای توسعه دولت الکترونیک مورد تاکید دولت تدبیر و امید ، بهینه سازی و ارتقا کیفیت اتصال به شبکه ملی سلامت ، اینترنت و همچنین  توسعه زیرساخت فنی ، شبکه IT دانشکده به فیبرنوری تجهیز شد .
وی بیان داشت: . براساس پروژه شمس ( شبکه ملی سلامت ) که درسالهای اخیر  در دستور کار مشترک وزارت بهداشت ومخابرات ایران قرار گرفت ، دانشگاهها و دانشکده علوم پزشکی موظف به اتصال به شمس شدند که  هم اکنون   پنج ساختمان ( ستاد مرکزی ، معاونت آموزشی ، بیمارستان های حکیم و 22 بهمن ، معاونت بهداشتی ) به فیبرنوری اتصال پیدا کرده و کلیه مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاههای بهداشتی، مراکز جامع سلامت حاشیه شهر ، و پنجاه درصد خانه های بهداشتی بایکی از روشهای  ( اتصال به شبکه داخلی LAN، اینترانت شمس وخطوط ADSl  به سیستم اتوماسیون اداری ، سامانه سیب ( سیستم یکپارچه بهداشتی ) متصل شده و لغایت پایان مهر ماه جاری اتصال نقاط باقیمانده کامل می شود .
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده افزود : در شرایط فعلی پهنای باند ارتباطی دانشکده  شامل  24 مگابیت اینترانت استانی ، 12 مگابیت اینترانت ملی ( اتصال به شبکه ملی سلامت و وزارت بهداشت ) و 20مگابیت اینترنت بوده که قابلیت توسعه داشته ، و هم چنین با توجه به بستر فیبرنوری میتوان سرویسهای متنوعی مانند  خطوط E1 و ... را دربستر فیبرارائه نمود.
اسدالله حسن زاده اظهار داشت ،: برای اجرای پروژه فیبرنوری و اتصال به شبکه ملی سلامت بالغ بر هفتصد میلیون ریال اعتبار هزینه شده است .
وی ضمن تشکر از همکاران فناوری اطلاعات و امورمالی افزود : با انجام این کار ضمن افزایش  سرعت ، دقت و کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی  ، بستر ارتباطی و زیرساخت فنی شبکه IT دانشکده توانایی ارائه سرویسهای متنوع نرم افزاری  ، سخت افزاری و شبکه ای را داشته و می توان بر حسب نیازهای آتی نسبت به پیاده سازی این سرویسها اقدام نمود