امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

 

دومین جلسه هیئت امنا سال 1395 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور در تاریخ 1395/5/24 برگزار گردید .  

به گزارش وب­دا، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: در این جلسه ابتداء رئیس دانشکده گزارش مبسوطی از عملکرد سال 1394 و نیز سفر دکتر هاشمی، مقام عالی وزارت بهداشت به نیشابور ارائه نمود که مورد توجه اعضاء هیئت امنا و نمایندگان وزارت قرار گرفت .

اسدا... حسن زاده افزود: پس از ارائه گزارش شاخص های عملکردی هیئت امنا دانشکده نیشابور بررسی و به تایید اعضاء رسید .

وی بیان داشت: بررسی و تایید اصلاحیه بودجه 1394 دانشکده از موضوعات دیگری بود که به آن پرداخته شد و در پایان پیشنهادات اختصاصی دانشکده مطرح و به تصویب اعضاء هیئت امنا رسید .