برگزاری موفق مانور آتش نشانی در بیمارستان 22بهمن

امتیاز کاربر:  / 0

سرپرست بیمارستان 22بهمن از برگزاری موفق مانور آتش نشانی و تخلیه بخش در بیمارستان 22بهمن نیشابور خبر داد . دکتر سید مهدی پاکدامن در گفت وگو با خبر نگار وب دا گفت :صبح امروز 30 دی ماه پس از برگزاری جلسات هماهنگی و مانور دور میزی ،مانور آتش نشانی و تخلیه اضطراری در یکی از بخش های بیمارستان....

آغاز فرایند بارگزاری نتایج ارزیابی داخلی در سامانه الکترونیک اعتباربخشی ملی ایران

امتیاز کاربر:  / 0

  مدیر درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور از آغاز فرایند بارگذاری نتایج ارزیابی داخلی در سامانه الکترونیک اعتباربخشی ملی ایران طبق تقویم ابلاغی ارزیابی داخلی بیمارستان ها به تفکیک تخت خبر داد. دکتر محمد شورورزی در گفت و گو با خبر نگار وب دا گفت: امسال اولین تجربه ارزیابی داخلی و اولین سا....

لزوم اطلاع از جابجایی مطب و محل کار دفاتر پیراپزشکی

امتیاز کاربر:  / 0

  مدیر نظارت بر درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور از لزوم اطلاع از جابجایی مطب و محل کار دفاتر پیراپزشکی به این اداره قبل از جابجایی خبر داد. دکتر سعید سپهری کیا در گفت وگو با خبر نگار وب دا گفت : با توجه به بازدیدهای بعمل آمده  از مطب های پزشکان و دفاتر کار پیراپزشکان بعضا مشاهده گردید....

اهدای عضو خانم جوان نیشابوری جان 3 بیمار را نجات داد

امتیاز کاربر:  / 0

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور  از اهدای اعضای بیمار خانم جوانی که دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار نیازمند اعضا خبر داد . دکتر محمود رضا جمشیدی در گفت وگو با خبر نگار وب دا گفت: اعضای بدن بیمار دچار مرگ مغزی اهل نیشابور به 3 بیمار نیازمند عضو حیات دوباره بخشید . دکتر جمشیدی م....

اهدای عضو بیمار نیشابوری جان 6 بیمار را نجات داد

امتیاز کاربر:  / 0

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور  از اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی به شش بیمار نیازمند اعضا خبر داد . دکتر محمود رضا جمشیدی در گفت وگو با خبر نگار وب دا گفت: اعضای بدن بیمار دچار مرگ مغزی اهل نیشابور به 6 بیمار نیازمند عضو حیات دوباره بخشید . دکتر جمشیدی معاونت درمان دانشکده علوم پز....