برگزاری نشست صمیمی اعضاء هیئت علمی با رئیس دانشکده

نشست صمیمی اعضاء هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور با رئیس دانشکده در محل ساختمان دیالیز برگزار گردید.

به گزارش وبدا درابتدای جلسه دکتر برجی معاون آموزشی ضمن تشکر از حضور دکتر عظیمی نژاد و اعضای هیات علمی ، در خصوص ماموریت ویژه و مشترک دانشگاه ها ، بسته های تحول و اینکه لازمه پیشرفت دانشگاه های علوم پزشکی انجام بسته های تحول آموزش است مطالبی را بیان و اینکه این بسته ها ضرورت و اهمیت خاص خود را داراست و به نتایج مثبت آن نیز رسیده ایم لازم است در همه رشته ها این بسته ها اجرا شود و همچنین اعضای هیات علمی ضروری است که امروز با این بسته های تحول پیش بروند ودر آنها شرکت فعال داشته باشند.

بر مبنای این گزارش در ادامه جلسه دکتر محسن عظیمی نژاد رئیس دانشکده ضمن خیر مقدم به اعضای هیات علمی جدید , از فراخوان جذب هیات علمی جدید در دانشکده علوم پزشکی نیشابور در آینده نزدیک خبر و در خصوص ردیف های بودجه و پایش برنامه عملیاتی مطالبی را بیان نمود.

لازم بذکر است در انتهای جلسه مدیران گروهها و اعضاء هیئت علمی درخواست ها و نقطه نظرات خود را بیان نمودند.