تفاهم نامه همکاری دانشکده و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع)

مدیریت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین این دانشکده و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع) خبر داد.

دکتر سیدرضا میرحافظ در مصاحبه با وبدا گفت : این تفاهم نامه به منظور ایجاد ، گسترش ، همفکری و همکاری های آموزشی- پژوهشی منعقد گردیده و طرفین می توانند با تشکیل کارگروه مشترک و تشکیل جلسات ماهانه به این اهداف دست یابند.

وی این تفاهم نامه را یک فرصت مناسب در جهت ارتقاء سطح علمی و انجام بهتر تحقیقات دانشگاهی در حوزه بیماری های سرطان دانست و بیان نمود : مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا (ع) بستر مناسبی جهت تحقیقات بالینی به ویژه سرطان می باشد و طرح های مشترک کاربردی در زمینه پیش آگهی، روش های نوین تشخیص و همچنین درمان انواع مختلف سرطان را می توان با همکاری این مرکز اجرا نمود.