چاپ یک مقاله ISI و یک فصل از کتاب from Mother nature Drug Discovery توسط عضو هیات علمی مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی نیشابور.

مدیریت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از چاپ مقاله ISI و یک فصل از کتاب from Mother nature  Drug Discovery  توسط عضو هیئت علمی دانشکده خبر داد.

دکتر سیدرضا میرحافظ در مصاحبه با وبدا گفت : مقاله ISI و یک فصل از کتاب from Mother nature  Drug Discovery توسط دکتر میترا حریری متخصص تغذیه و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی چاپ گردید.

وی بیان داشت : مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی که از سال 1394 فعالیت دارد، دارای 3 عضو فعال هیات علمی  شامل متخصص تغذیه، پرتومیکس کاربردی و بیوشیمی بالینی می باشد.

مدیریت پژوهشی دانشکده افزود : در این مقاله با عنوان "Effect of Probiotic Soy Milk on Serum Levels of Adiponectin, Inflammatory Mediators, Lipid Profile, and Fasting Blood Glucose Among Patients with  Type II Diabetes Mellitus" تاثیر 8 هفته ای شیر سویا غنی شده با باکتری لاکتوباسیلوس پلانتارم A7 که یکی از مهمترین و مفیدترین پروبوتیک ها بر سلامت انسان هاست، بر هورمون های مرتبط با بافت چربی، پروفایل لیپیدی و قند خون بیماران دیابتی بررسی شد و نتایج این تحقیق نشان دهنده تاثیر کاهشی شیر سویا پروبیوتیک بر پروفایل لیپیدی بیماران دیابتی می باشد.

دکتر میرحافظ خاطر نشان کرد : فصل اول کتابfrom Mother nature  Drug Discovery  با عنوان Cinnamon and Chronic Diseases توسط Advance in Experimental Medicine and Biology با ضریب تاثیر 2.2 منتشر شده است که در این فصل کتاب تاثیر مصرف دارچین بر بیماری های مزمن شامل دیابت، بیماری های قلبی عروقی، بیماری های کلیوی به صورت مروری بیان شده است.و نتایج تحقیقات نشان دهنده تاثیر مثبت دارچین بر بیماری های مزمن می باشد.