برگزاری امتحان عملی پایان ترم اصول و مهارت های پرستاری به روش OSCE

مدیر گروه رشته پرستاری و عضو هیئت علمی دانشکده از برگزاری امتحان عملی پایان ترم اصول و مهارت های پرستاری به روش OSCE خبر داد.

اقدس سعادتی در مصاحبه با وبدا گفت:OSCE[1]، آزمون تعيين صلاحیت بالینی است. در این آزمون، دانشجویان بایستی برای نشان دادن عملی صلاحیت بالینی خود شامل: دانش، نگرش حرفه ای و مهارتهای عملی خود را در انجام یک وظیفه بالینی پیچیده به کار گرفته و عملا به ناظر یا فرد ارزشیابی کننده خود نشان دهند که می توانند بر طبق استانداردهای تعیین شده (چک لیست) از عهده وظایف بالینی مرتبط با نقش حرفه ای خود برآیند.

وی اظهار داشت : این آزمون در تاریخ 14/10/95 به صورت صبح و بعدازظهر با حضور مدرسین دروس و مسئول skill lab  دانشکده برگزار گردید.