وام ودیعه مسکن دانشجویی

امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

دانشجویان گرامی :

جهت ثبت نام وام مسکن نیمسال اول سال 95 از تاریخ 95/07/27لغایت 95/08/06به پرتال رفاهی دانشجویی مراجعه نمایید. قابل ذکر است تمامی دانشجویان متقاضی وام مسکن تا پایان مهلت اعلام شده اصل و کپی اجاره نامه های خود را با کد رهگیری و شناسه معتبر به سرکار خانم مفید تحویل دهند.