100 % دانشجویان متقاضی از وام تحصیلی بهره مند گردیدند

امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

مدیریت دانشجویی از افزایش سقف اعتبار وام تحصیلی به میزان 70% خبر داد.وی افزود برای اولین بار 100% دانشجویان متقاضی وام تحصیلی(185نفر) در سال 95-96 می توانند ازاین وام بهره مند شوند.مهندس مسیح آبادی اضافه کرد با توجه به تلاشها و پیگیری های انجام گرفته سقف اعتبار تخصیص یافته جهت وام تحصیلی به   665،000،000ریال رسید.