ثبت نام وام ضروری نیمسال اول سال 95

امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی دانشجویان گرامی می توانند جهت ثبت نام وام ضروری نیمسال اول سال 95  از تاریخ 95/08/11تا تاریخ 18/08/ 95 به پرتال دانشجویی مراجعه نمائید .