اطلاعیه تهیه بن کتاب

امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

معاونت فرهنگی و دانشجویی از تهیه بن کتاب خبر داد :بر اساس این گزارش اعضاء هیات علمی و دانشجویان می توانند با مراجعه به بانک شهر واقع در میدان حافظ ،جهت خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی نیشابور کارت خرید کتاب را با 20% تخفیف دریافت نمایندو با ارائه کارت در زمان خرید کتاب از تخفیف 40% بهره مند شوند .