برگزاری اولین مجمع تخصصی کانون های اخلاق حرفه ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

اولین مجمع تخصصی کانون های اخلاق حرفه ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور درتاریخ18-19آبان ماه سال1395 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار گردید.
دراین مجمع ، انتخابات اولین شورای مرکزی مجمع تخصصی کانون اخلاق حرفه ای پزشکی سراسر کشور در روز سه شنبه  مورخ18آبان ماه 1395با رای 32دبیر کانون دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد وخانم مریم السادات حسینی دانشجوی دانشکده نیشابور به عنوان عضو اصلی مجمع انتخاب شدند.