برگزاری کرسی آزاد اندیشی وحدت حوزه و دانشگاه

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

 

 

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از برگزاری کرسی آزاد اندیشی با عنوان (وحدت، حوزه و دانشگاه ) به مناسبت هفته وحدت خبر داد. این نشست  در روز دوشنبه 22/9/95 در محل ستاد شماره 2 با حضور تعدادی از اعضاء حوزه علمیه برادران و خواهران و اعضای هیئت علمی ، تعدادی از کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید. در این جلسه  ضمن بحث وبررسی در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه از زوایای مختلف، تهدیدها و فرصت ها به چالش کشیده شد و آسیب های  اجتماعی ناشی ازکم رنگی  ارتباط  موثر بین  حوزه و دانشگاه  به خصوص جامعه دانشگاهی  مطرح گردید نتیجه این مناظره ارائه راهکار در زمینه  مباحث مطرح شده بود و با توجه به  استقبال اعضای جلسه از برگزاری این کرسی، به منظور ایجاد ارتباط  موثر، تصمیم به استمرار  نشست های مشابه  گرفته شد.