تصویب وارائه واحد درسی "مهارت‌های زندگی " در نیمسال اول تحصیلی95-96 دانشکده علوم پزشکی نیشابور

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

 

 

معاون فرهنگی دانشجویی از تدریس واحد درسی "مهارت‌های زندگی " در دانشکده علوم پزشکی نیشابور خبر داد.  مهندس دلخوش اظهار داشت سرفصل های این واحد درسی براساس توصیه های سازمان بهداشت جهانی می باشد که شامل مهارت‌های پایه چون هم‌دلی، خودآگاهی، مدیریت استرس، مدیریت خشم، مدیریت هیجانات منفی، تفکر خلاق، حل مساله، تفکر نقادانه، ارتباط موثر و روابط بین فردی می‌شود. وی افزود این واحد درسی به صورت یک و نیم  واحدی به همت اداره مشاوره معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده طی 32 جلسه جهت  دانشجویان جدیدالورود نیمسال تحصیلی 96-95 در دانشکده علوم پزشکی نیشابور ارائه گردید