آغاز پایش سلامت روان دانشجویان به صورت الکترونیکی

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

کارشناس اداره مشاوره از الکترونیکی شدن پایش سلامت روان خبر داد .فاطمه نادری ضمن اعلام این خبرگفت : با توجه به اینکه از این پس پایش سلامت روان دانشجویان در سراسر کشور  به صورت الکترونیکی با بهره مندی از توانمندی دانشجویان انجام می گیرد. ضروری  می باشد کلیه  دانشجویان از تاریخ 95/10/18 الی 95/11/15 از طریق مراجعه به سایت http://5.63.15.31/consul/default.asp ،نسبت به تکمیل فرم پایش سلامت روان دانشجویان اقدام نمایند .دانشجویان می توانند در صورت وجود هر گونه ابهام ویا سوال با شماره تلفن 42254171  داخلی 127 تماس حاصل فرمایند.