جشنواره هفته پژوهش دانشکده علوم پزشکی نیشابور به منظور قدردانی و حمایت از پژوهشگران و گسترش روحیه تحقیق و پژوهش و جهت استفاده از توان و استعداد علمی در 24 آذر ماه  برگزار میگردد.

این جشنواره فعالیت های پژوهشی یکساله محققین از تاریخ 94/9/1 الی 95/8/30 21 نوامبر 2015 الی 20 نوامبر 2016را مورد ارزیابی قرار می دهد و به معرفی و تقدیر از برگزیدگان همان مقطع یکساله خواهد پرداخت. به منظور ایجاد ثبات و برنامه ریزی بهتر ارزیابی اساتید بر اساس شیوه نامه تدوین شده در واحد مدیریت پژوهشی می باشد. مهلت ارسال آثار تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 30 آبان ماه 1395 می باشد

این شیوه نامه را می توانید در اینجا ملاحظه نمایید.

پژوهشگران محترم توجه نمایید

مستندات پژوهشگرانی که در سامانه مدیریت طرح های پژوهشی ثبت نام کرده و پروفایل خویش را تکمیل نموده اند مورد ارزیابی قرار میگیرد.جهت وارد کردن اطلاعات در سامانه ابتدا ایمیل دانشکده مراجعه نموده ،  نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نمایید. و سپس در سامانه مدیریت طرح های پژوهشی وارد شوید.

لازم به ذکر است احتمال تغییر در مفاد شیوه نامه وجود دارد.

 

سامانه مدیریت طرح های پژوهشی

 

   ثبت نام در جشنواره هفته پژوهش