Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
اخبــار مهــم

سهم نیشابور از آنتن صدا و سیمای استان در وضعیت فعلی کم است.

امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

مدیر کل صدا و سیمای استان خراسان رضوی سهم نیشابور در برنامه های صدا و سیمای استان در وضعیت فعلی را کم دانست و اظهار داشت شان نیشابور ایجاب می کند سهم این شهر تاریخی و فرهنگی از آنتن صدا و سیمای استانی افزایش یابد.

مدیر کل صدا و سیمای استان خراسان رضوی در دیدار با هئیت رئیسه دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت : با توجه به پیشینه با شکوه و تمدن ساز نیشابور در تاریخ ، سهم نیشابور از برنامه های استانی صدا و سیما کم بوده و بایستی این کمبود برطرف گردد وی به مدیران معاونتهای مختلف صدا و سیما در همکاری بیشتر در حوزه های مختلف با دانشکده علوم پزشکی تاکید کرد.

محسن نصرپور اظهار داشت : امضای تفاهم نامه همکاری بین صدا و سیمای استان و دانشکده علوم پزشکی نیشابور ، شرکت 2 یا 3 نفر از آعضائ هیات علمی دانشکده در اتاق فکر صدا و سیما در جهت استفاده از نظرات کارشناسی دانشکده در حوزه سلامت از راهکارهای جبران سهم کم نیشابور در صدا و سیما و افزایش مشارکت دانشکده علوم پزشکی نیشابور در مبحث بهداشت و درمان می باشد.

وی خاطر نشان کرد : با توجه به بررسی ها و آسیب شناسی های انجام شده در حوزه سلامت ، آموزش به مردم نقش اساسی داشته و با عنایت به تعداد بالای پژوهش های کاربردی در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ، این پژوهش ها در جهت آموزش به مردم بخصوص در مقوله پیشگیری در رسانه تاثیر بسزایی خواهد داشت.

 

مهندس منصور نعیم آبادی
مدیر دفتر ریاست


 --------------

شماره تلفن
051-42627501

051-42627502
-----------------
نمابر

05142627524

------------------

  • پاسخ گویی به مراجعین
  • اخذ وقت جلسات اداری
  • مفاهیم علمی ونکات آموزشی
  • دفاتر روءسای دانشگاههای منطقه

دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد                                                                                                                      دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بجنورد                                                                                                                     دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه                                                                                                          دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی اسفراین                                                                                                                       دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد