Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
اخبــار مهــم

رتبه برتر برای دانشکده در بین دانشگاههای علوم پزشکی منطقه 9

امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

 

رئیس دانشکده علوم پزشکی از دریافت رتبه برتر توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده در بین دانشگاههای علوم پزشکی منطقه 9 آمایش آموزش عالی سلامت خبر داد.

دکتر محسن عظیمی نژاد در مصاحبه با خبرنگار وبدا گفت : با توجه به رتبه بندی  نظام مدیریت عملکرد در حوزه توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اقدام به رتبه بندی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور می نماید.

وی اظهار داشت : با توجه به ارزیابی های بعمل آمده در سال 1394 معاونت توسعه مدیریت و منابع این دانشکده ، موفق به دریافت رتبه برتر در مدیریت عملکرد در بین دانشگاههای علوم پزشکی منطقه 9 آمایش آموزش عالی سلامت شده است.

دکتر  محسن عظیمی نژاد ضمن تقدیر و تشکر از زحمات معاون توسعه مدیریت و منابع ، همکاران و پرسنل شاغل در آن حوزه این موفقیت را به کلیه همکاران تبریک گفت.

 

مهندس منصور نعیم آبادی
مدیر دفتر ریاست


 --------------

شماره تلفن
051-42627501

051-42627502
-----------------
نمابر

05142627524

------------------

  • پاسخ گویی به مراجعین
  • اخذ وقت جلسات اداری
  • مفاهیم علمی ونکات آموزشی
  • دفاتر روءسای دانشگاههای منطقه

دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد                                                                                                                      دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بجنورد                                                                                                                     دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه                                                                                                          دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی اسفراین                                                                                                                       دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گناباد