معرفی کارشناس روابط عمومی معاونت درمان

امتیاز کاربر:  / 2
ضعیفعالی 

 

                                                      

نام و نام خانوادگی  :علی رحیمی

سمت:  مدیر روابط عمومي معاونت درمان-کارشناس نظارت بر درمان

پست الكترونيك :      rahimia1@nums.ac.ir        

 تلفن:051- 433         

مسئوليت هاي قبلي : پرستار بیمارستان 22بهمن -امور عمومی بیمارستان 22بهمن

کارشناس اعتبار بخشی معاونت درمان

مسئوليت فعلي : مدیر روابط عمومي معاونت درمان دانشكده