معرفی معاونت فرهنگی

 

عمده ترین بخش امور فرهنگی،مجموعه ها و فعالیت های جمعی دانشجویان است شامل کانون های فرهنگی،هنری و اجتماعی،نشریات دانشجویی،انجمن های علمی دانشجویی و تشکل های اسلامی.لازم به ذکر است که این اداره،کلیه ی فعالیت های فوق برنامه دانشجویان نظیر برگزاری سخنرانی ها،اردو های دانشجویی،همایش ها،جشنواره ها،کنسرت های موسیقی،نمایش فیلم،تئاتر ومانند ان ها را نیز عهده دار است. این فعالیت ها در راستای اهداف دانشگاه است؛اهدافی نظیر بحث علم،بالا بردن آگاهی و تولید علم که میبایست توسط دانشجویان زیر نظر معاونت دانشجویی و فرهنگی در دانشگاه دنبال شود.