دستورالعملهای نظارت معاونت درمان

آئین نامه تاسیس واحد تزریقات و پانسمان در محل مطب

آئین نامه تاسیس مراکز توانبخشی

آئین نامه تاسیس مراکز طب سنتی

دستورالعمل تاسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب معتادان

دستورالعمل مسئول فنی درمانگاه های تخصصی و مراکز جامع توانبخشی

شرایط کلی مورد نیاز جهت تایید فضای فیزیکی مراکز درمانی

دستورالعمل زمین و نقشه مراکز درمانی و بیمارستان‌ها

راهنمای متقاضیان بهره‌برداری (دستورالعمل بهره برداری از موسسات)

راهنمای تمدید پروانه‌های تاسیس و مسئول فنی

راهنمای متقاضیان اخذ موافقت اصولی

آئین نامه تاسیس درمانگاه ها

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی ایمونولوژی و آلرژی

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی بیماری های پوست و مو

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی داخلی

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی دیابت

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی غیرتهاجمی قلب و عروق

آئین نامه تاسیس درمانگاه چند تخصصی مغز و اعصاب و روان

آئین نامه تاسیس درمانگاه چند تخصصی درد

آئین نامه تاسیس درمانگاه دندانپزشکی

آئین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی چشم پزشکی


آئین نامه تاسیس مراکز پزشکی هسته ای

آئین نامه تاسیس مراکز ارائه خدمات و مراقبت های بالینی در منازل


آئین نامه تاسیس مراکز ارتوپدی فنی

آئین نامه تاسیس مراکز تخصصی درمان ناباروری ART

آئین نامه تاسیس مراکز فیزیوتراپی

آئین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی ، پزشکی

آئین نامه تاسیس مرکز درمان با اکسیژن پرفشار

آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری

آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی

آئین نامه راه اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد

آئین نامه تاسیس مرکز جراحی محدود و سرپایی

آئین نامه تاسیس مرکز تخصصی طب کار

آئین نامه تاسیس موسسه رادیولوژی و مرکز تصویربرداری پزشکی

آئین نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی


آئین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها

دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات طب سنتی

مجوز تفویض اختیار صدور مجوزهای فعالیت محدود در مطب

آئین نامه تاسیس سلامتکده طب سنتی

آئین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

آئین نامه مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت

بخشنامه کلی اصلاح آئین نامه ها و بخشنامه ها - شرایط موسسین - خرداد 94

آئین نامه مرکز مشاوره و ارائه خدمات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مهمترین آیین نامه ها وبخشنامه ها

   دانلود : tasise_sakht_va_forooshe_einake_tebbi.pdf          حجم فایل 168 KB

   دانلود : tasise_daftare_binaee_sanji.pdf          حجم فایل 168 KB

   دانلود : مجوزفعاليت محدودپزشكان درمطب          حجم فایل 62 KB

   دانلود : آیین نامه بیمارستانهای هیئت امنایی          حجم فایل 50 KB

   دانلود : آيين نامه تعرفه خدمات پزشكي          حجم فایل 2184 KB

   دانلود : آيين نامه ارزش گزاري خدمات جراحي وبيهوشي          حجم فایل 2184 KB

   دانلود : آيين نامه تاسيس مركزپيشگيري وارتقاء          حجم فایل 2070 KB

   دانلود : آيين نامه تاسيس مركزفيزيوتراپي          حجم فایل 113 KB

   دانلود : آيين نامه تاسيس دفتربينايي سنجي          حجم فایل 168 KB

   دانلود : آيين نامه تاسيس دفترمشاوره تغذيه          حجم فایل 677 KB

   دانلود : آيين نامه مركزارتوپدي          حجم فایل 68 KB

   دانلود : آيين نامه تاسيس مركزتوانبخشي          حجم فایل 102 KB

   دانلود : آيين نامه مركز مراقبت درمنزل          حجم فایل 86 KB

   دانلود : آيين نامه تاسيس موسسه ساخت وفروش عينك طبي          حجم فایل 71 KB

   دانلود : آيين نامه تاسيس درمانگاه پوست ومو          حجم فایل 86 KB

   دانلود : آيين نامه مركزآلرژي وآسم          حجم فایل 71 KB

   دانلود : آيين نامه تاسيس مركزتصويربرداري          حجم فایل 118 KB

   دانلود : آیین نامه خدمات پزشکی          حجم فایل 414 KB

   دانلود : آیین نامه تاسیس مرکزآمبولانس خصوصی          حجم فایل 2893 KB

   دانلود : آیین نامه تاسیس آزمایشگاه          حجم فایل 655 KB

   دانلود : آیین نامه تاسیس مرکز سوء مصرف مواد          حجم فایل 140 KB

   دانلود : آیین نامه تاسیس مرکز جراحی          حجم فایل 152 KB

   دانلود : آیین نامه تاسیس بیمارستان          حجم فایل 140 KB

   دانلود : آیین نامه تاسیس درمانگاه          حجم فایل 95 KB

   دانلود : دستورالعمل نحوه توزیع پزشکان متخصص درسال 90          حجم فایل 489 KB

   دانلود : آیین نامه حمل ونقل وایمنی          حجم فایل 944 KB