Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

اعظم مقدم پاشا

سمت :

مدیر پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور
 ---------------------

شماره تلفن
051-43342335
---------------------
پست الکترونیک

moghadampashaa1@nums.ac.ir

------------------------

اداره پرستاری معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور