معرفی معاون درمان

نام و نام خانوادگی:دکتر محمود رضا جمشیدی                                                     

سمت:سرپرست معاونت  درمان

تحصیلات :متخصص پاتولوژی

سوابق کاری:18 سال

تماس:43342335-051

ابلاغ معاونت درمان