معرفی معاونت توسعه مدیریت و منابع

امتیاز کاربر:  / 1
ضعیفعالی 

اسدا... حسن زاده

مدرك تحصيلي : فوق لیسانس مدیریت سیستم ها

مسئوليت هاي قبلي : مدير عامل هلال احمر گناباد ، سرپرست بیمارستان 22بهمن گناباد ، رئیس دانشکده علوم پزشكي گناباد ،دبیر کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي مشهد

؛قائم مقام معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، قائم مقام ومعاون سازمان اتوبوسراني مشهد ، مدیر هسته گزینش دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مدیرکل امورمالی دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،

 

مسئوليت فعلي : قائم مقام ريئس دانشكده و معاونت توسعه مديريت و منابع