امور فرهنگی،مناسبتها و تشریفات

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

1-      هماهنگي برگزاري مراسم و مناسبتها با واحد مربوطه و تيم اجرايي

2-      انجام و پيگيري تشریفات ميهمانان خارج از شهرستان

3-      تهيه برنامه قابل پيش بيني مراسم و مناسبتها

4-      تهيه و نصب بنر و پارچه نوشته مراسم و مناسبتها

5-      تهيه ليستي از افراد توانمند جهت مجري گري

6-      پيگيري طرح تكريم ارباب رجوع

7-      برنامه ريزي و برگزاري راهپيمائي ها و تجمعات

8-      برگزاري مراسم مذهبي

بخش فرهنگی

1- مشارکت فعال در اجراي مراسم هاي مذهبي،فرهنگي،راهپيمايي ها و ...  

2- ترويج فرهنگ اسلامي و اخلاق اداري

3- فضا سازي و بزرگداشت مراسم هاي اسلامي و تهيه مطالب مفيد و آموزنده مناسبت ها و ارسال از طريق ايميل به کارکنان دانشکده

4- تعامل با واحد برنامه ريزي و امور فرهنگي و مراكز علمي ، پژوهشي دانشكده