روابط عمومی الکترونیک و امور فرهنگی

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

کارشناس واحد برنامه ریزی، روابط عمومی الکترونیک و امور فرهنگی

  شرح وظايف

  بخش روابط عمومی الکترونیک

1- ارتقاء روابط عمومي الكترونيك

2- بروز رساني محتواي پايگاه اطلاع رساني و اطلاع يابي روابط عمومي دانشكده و تهيه نسخه پشتيبان

3- تهيه دستورالعمل محتواي سايت دانشكده و ابلاغ به واحدهاي تابعه

4- نظارت بر محتواي سايت دانشكده و تعامل با مسئولان روابط عمومي واحدهاي تابعه

5-در راستاي ارتقاء محتواي فرهنگ اسلامي و علمي پايگاه اطلاع رساني

6- ارسال ، دريافت و بررسي ايميل هاي روابط عمومي دانشكده

7- تعامل با واحدآمار و فناوري اطلاعات دانشكده

   8-  تلاش و حرکت به سوی روابط عمومی الکترونیک با بکارگیری فناوری های نوین 

بخش برنامه ریزی

1-  تهیه برنامه عملیاتی فعالیت های روابط عمومی به صورت سالانه و ارائه با مدیر روابط عمومی

2- تهیه گزارش و عملکرد ماهانه روابط عمومی و ارائه به مدیر روابط عمومی دانشکده

3- تهیه گزارش و عملکرد دانشکده برای ارائه به وزارت متبوع  ، ریاست دانشکده و مدیر روابط عمومی دانشکده

4- تلاش براي ارتقاء دانش و مهارت رابطین روابط عمومی واحدهای تابعه از طریق اجرای دورهای آموزشی و استفاده از مطالب اینترنت و ...