واحد سمعی و بصری

امتیاز کاربر:  / 2
ضعیفعالی 
شرح وظایف :
  

1- هماهنگی و نظارت بر تیم اجرایی مراسم ها

2- تهیه فیلم ،عکس و خبر از مراسم ها و محیط های تحت پوشش دانشگاه

3- ایجاد آرشیو واحد سمعی و بصری

4- تولید فیلمهای آموزشی

5- تهیه زیر نویس تلویزیونی و کلیپ تلویزیون LED

6- انجام تشریفات

7- سایر امور محوله