معرفی کلی گروههای آموزشی

معرفی کلی گروههای آموزشی

 
دانشکده علوم پزشکی نیشابور یکی از دانشکده‌های دولتی در کشورجمهوری اسلامی ایران و تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  است.
این دانشکده از سال 1372 با پذیرش تعداد 20 نفر دانشجوی بومی در رشته پرستاری فعالیت خود را آغاز نمود و در ادامه مسیر رشد و بالندگی خود به مرور دانشجویانی در رشته های مختلف در مقاطع کاردانی و کارشناسی را جذب نموده است.
در حال حاضر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور با 7 رشته کارشناسی و یک رشته کاردانی و در مجموع با 589 دانشجو مشغول به تربیت نیروهای مورد نیاز عرصه بهداشت و درمان کشور می باشد.
لازم به ذکر است تاکنون تعداد 575 نفر دانشجو در رشته های مختلف از این دانشکده فارغ التحصیل گردیده اند.
در حال حاضر این دانشکده در رشته های کارشناسی پرستاری، کارشناسی هوشبری، کارشناسی بهداشت عمومی، کارشناسی بهداشت محیط و کارشناسی بهداشت حرفه ای در نیمسال اول و در رشته های کارشناسی اتاق عمل، کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی و کاردانی فوریت های پزشکی در نیمسال دوم از طریق آزمون سازمان سنجش دانشجو می پذیرد.

معرفی گروه پرستاری

معرفی گروه پرستاری

                                                                                                 رشته کارشناسی پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور

گروه آموزشی پرستاري دانشکده در سال 1372 و با هدف تربیت نیروهای مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان کشور و خصوصا شهرستان شروع به كار نموده است. تاکنون بالغ بر 500 نفر دانشجو در این رشته فارغ التحصیل  گردیده اند. در حال حاضر تعداد 168 نفر دانشجو مشغول به تحصیل می باشند.

جایگاه شغلی دانش آموختگان:

1-     بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی(دولتی و خصوصی)

2-     مراکز توانبخشی(دولتی و خصوصی)

3-     مراکز مراقبتهای سرپایی

4-     مراکز مشاوره و خدمات پرستاری

5-     مراکز نگهداری سالمندان

6-     مراکز مراقبتهای تسکینی

7-     اورژانس های بیمارستانی و پیش بیمارستانی

8-     سایر مراکز نیازمند مراقبتهای پرستاری(مدارس، منازل، کارخانجات و...)

   اعضای گروه آموزشی پرستاری :

        خانم اقدسی سعادتی، کارشناس ارشد داخلی جراحی، مدیر گروه پرستاری

        آقای مهدی بکائیان، کارشناس ارشد روان پرستاری

        آقاي سید مجید وفائی، کارشناس ارشد مدیریت خدمات پرستاری، دانشجوی دکترای پرستاری

      آقاي حسن قدسی، کارشناس ارشد پرستاری سلامت جامعه، دانشجوی دکترای سلامت در بلایا و فوریت های پزشکی

       خانم محبوبه غلامی، کارشناس ارشد مامایی، دانشجوی دکترای پژوهشی سم شناسی

        خانم بتول علیزاده، کارشناس ارشد داخلی جراحی

        خانم سارا شیردل زاده، کارشناس ارشد پرستاری کودکان

        آقای میثم نعمتی خواه، کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

        خانم زهرا مرادی دولاب، کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

         خانم عاطفه دهنوعلیان، کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

 کارشناس اداره آموزش رشته پرستاری :

  • آقای رضا صدیقی

  شماره تماس با گروه: 43344011-051   داخلی 309

                  آدرس پستی: خراسان رضوی، نیشابور، خیابان شهید جعفری، خیابان رازی، ساختمان شهید چمنی، گروه پرستاری

معرفی گروه تکنولوژی جراحی

معرفی گروه تکنولوژی جراحی

                                                                                                                   

                                                                                                                 رشته کارشناسی تکنولوژی جراحی(اتاق عمل) دانشکده علوم پزشکی نیشابور
                                                                                           
رشته کارشناسی تکنولوژی جراحی شاخه ای از علوم پزشکی است که طی این دوره دانشجویان  با اصول جدید اتاق عمل و تکنولوژی های نوین در جراحی های تخصصی و فوق تخصصی آشنا شده و مراقبت و کمک به اداره بیمار را قبل، حین و بعد عمل می آموزند . دانش آموختگان این رشته عضوی از تیم بهداشت و درمان خواهند بود که به عنوان بخشی از تیم جراحی برای کمک به اجرای یک عمل جراحی با نتایج مطلوب در بخش های اتاق عمل بیمارستان، بخش های مداخله تشخیصی – درمانی و مراکز مراقبتی سیار ایفای نقش می نمایند.
رشته تکنولوژی جراحی دانشکده از سال 1388 راه اندازی و در حال حاضر تعداد 115 دانشجو مشغول به تحصیل می باشند.
   اعضای گروه آموزشی تکنولوژی جراحی :
•    آقای غلامرضا محمدی، کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، مدیر گروه 
•    آقای علی کاوسی، کارشناس ارشد پرستاری مدیریت آموزش
•    خانم سیده معصومه سعادتی پاچه کناری، کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی
•    آقای وحید معینی قمچینی، کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی
  کارشناس اداره آموزش رشته تکنولوژی جراحی:
    خانم بیات ترک
   شماره تماس با گروه:
43344011-051   داخلی 310
     آدرس پستی:
خراسان رضوی، نیشابور، خیابان شهید جعفری، خیابان رازی، ساختمان شهید چمنی، گروه تکنولوژی جراحی

معرفی گروه هوشبری

معرفی گروه هوشبری

                                                                                          رشته کارشناسی هوشبری دانشکده علوم پزشکی نیشابور
                                                                                  
رشته کارشناسی هوشبری شاخه اي از علوم پزشكي ( پيراپزشكي ) است كه در آن دانشجويان طي دوره آموزشي با اصول و روش هاي مختلف بيهوشي، وسايل و داروهاي مربوطه آشنا مي شوند و مراقبت از بيماران تحت بيهوشي عمومي و  بي حسي ناحيه اي  در مراحل قبل، حين و بعد از بيهوشي را فرا مي گيرند. دانش آموختگان اين رشته در مراكز آموزشي و درماني در امر بيهوش ساختن و هوش آوري بيماران زير نظر متخصص بيهوشي و تحت نظارت مستقيم ايشان ايفاي نقش مي نمايند .
رشته هوشبری این دانشکده در سال 1389 راه اندازی و درحال حاضر تعداد 108 نفر دانشجو مشغول به تحصیل می باشند.
   اعضای گروه آموزشی هوشبری :
•    آقای دکتر رضا غرویان، استادیار متخصص بیهوشی، مدیر گروه 
•    آقای دکتر مصطفی خالقی پور، استادیار فلوشیپ بیهوشی نوزادان
•    آقای علی موحدی، کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 
   کارشناس اداره آموزش رشته هوشبری :
    خانم درودی
   شماره تماس با گروه:
43344011-051   داخلی 310
     آدرس پستی:
خراسان رضوی، نیشابور، خیابان شهید جعفری، خیابان رازی، ساختمان شهید چمنی، گروه هوشبری

معرفی گروه بهداشت عمومی

معرفی رشته بهداشت عمومی

                                                                                                                    

                                                                                                             رشته کارشناسی بهداشت عمومی دانشکده علوم پزشکی نیشابور
                                                                                                                              
بهداشت عمومی در واقع شاخه اساسی علوم بهداشتی است. دانش آموختگان این رشته در جهت حفاظت، ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه فعاليت می کنند. دانش آموختگان اين رشته بايد مجهز به مجموعه ای ازعلوم، مهارت ها واعتقاداتی باشند که در جهت توسعه و ارتقاء سلامت جامعه تلاش نمايند.
رسالت رشته:  رسالت رشته کارشناسی بهداشت عمومی آموزش وتربيت نيروهای آشنا، معتقد وعامل به مفاهيم ، مبانی و راهکارهای تامين، حفظ و ارتقاء سلامت برای جامعه، خانواده و فرد است.
چشم انداز : فراگيرندگان ضمن تبيت جايگاه خود در بخش بهداشت وآموزش بر اساس استانداردهای جهانی امکان جذب در بازار کار ورفع نياز جامعه را ايجاد نمايند.
رشته کارشناسی بهداشت عمومی دانشکده از سال 1392 اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. و در حال حاضر تعداد 75 نفر دانشجو در این رشته مشغول به تحصیل می باشند.
   اعضای گروه آموزشی بهداشت عمومی :
•    آقای مهندس محمدباقر دلخوش، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، مدیر گروه
•    آقای علی غلامی، کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی
•    خانم ملیحه نوری سیستانی، کارشناس ارشد آموزش بهداشت
•    خانم مریم دلاوری هروی، کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
•    خانم سارا قدوسی مقدم، کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  کارشناس اداره آموزش رشته بهداشت عمومی :
    خانم صمدی
   شماره تماس با گروه:
43352311-051   
     آدرس پستی:
خراسان رضوی، نیشابور، خیابان امام خمینی(ره)27- ساختمان شماره 2 معاونت آموزشی، گروه بهداشت عمومی

معرفی گروه بهداشت حرفه ای

معرفی رشته بهداشت حرفه ای

                                                                                                                                                                                                                                          رشته کارشناسی بهداشت حرفه ای دانشکده علوم پزشکی نیشابور
                                                                                              
این گروه آموزشی به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص و ما هر جهت تامین نیازهای بهداشت کار منطقه متناسب با خصوصیات صنعتی و شغلی شهرستان از صنایع بزرگ گرفته تا گروه بسیار وسیع مشاغل خانگی نظیر قالبیافی و ... در سال 1394 اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.

رسالت و اهداف گروه شامل موارد زیر است:

تربیت نیروی انسانی متخصص موردنیاز جهت تامین وارتقاء بهداشت کار در صنایع منطقه ، از طریق شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار واجرای طرح‌های پژوهشی لازم در زمینه بهداشت کار در جهت حل معظلات اسیب رسان شغلی.

با عنایت به اینکه شهرستان نیشابور در سالهای اخیر به یکی از مراکزمهم صنعتی در استان خراسان رضوی تبدیل شده است و به همین دلیل مشکلات ناشی از کار و صنعتی شدن در این شهرستان در حال افزایش می‌باشد، وجود نیروهای متخصص در زمینه بهداشت کار ضروری به نظر می‌رسد. به همین جهت گروه بهداشت حرفه‌ای این دانشکده رسالت آموزش نیروی انسانی لازم در سطح کارشناسی در زمینه بهداشت کار را به عهده دارد.

   اعضای گروه آموزشی بهداشت حرفه ای :

  • آقای مهندس محمدباقر دلخوش، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای  
  • خانم مهندس سمیه رحیمی مقدم، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای، دانشجوی دکترای پژوهشی بهداشت حرفه ای

   شماره تماس با گروه: 43352311-051

                  آدرس پستی: خراسان رضوی، نیشابور، خیابان امام خمینی(ره)27، ساختمان شماره 2 معاونت آموزشی

معرفی گروه فوریت های پزشکی

معرفی گروه فوریت های پزشکی

                           

                                                                                                                          رشته کاردانی فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی نیشابور
                                                                                                      
رشته کاردانی  فوریت های پزشکی یکی از برنامه های آموزشی گروه پزشکی می باشد . دانش آموختگان این مقطع به عنوان عضوی از تیم سلامت ارائه خدمات و امداد رسانی به بیماران و مصدومین را در مرحله پیش بیمارستانی به عهده داشته و گستره این خدمات آحاد جامعه را در بر می گیرد . دوره کاردانی فوریت های پزشکی اولین مقطع تحصیلی این رشته است که برنامه آن بر اساس ضوابط علمی و ارزش های اسلامی تهیه و تدوین گردیده است. آموزش فوریت های پزشکی در سطح کاردانی زمینه نیاز تربیت تکنسین های حرفه ای است که با بهره گیری از آخرین اطلاعات علمی با دانش و مهارت خود خواهند توانست به عنوان عضوی از تیم سلامت خدمات مورد نیاز جامعه را با لحاظ کلیه جوانب انسانی ، اخلاقی ، شرعی و قانونی ارائه نمایند .
این رشته از سال 1392 با مجوز شورای گسترش اموزش پزشکی به رشته های دانشکده علوم پزشکی نیشابور افزوده شده و در حال حاضر تعداد 62 نفر دانشجوی آقا در این رشته مشغول به تحصیل می باشند.
   اعضای گروه آموزشی فوریت های پزشکی :
•    آقای حسن قدسی ، کارشناس ارشد پرستاری، دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت های پزشکی، مدیر گروه 
•    خانم الهه رمضان زاده، کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی
  کارشناس اداره آموزش رشته فوریت های پزشکی :
    آقای رضا صدیقی
   شماره تماس با گروه:
43344011-051   داخلی 308                
     آدرس پستی:
خراسان رضوی، نیشابور، خیابان شهید جعفری، خیابان رازی، ساختمان شهید چمنی، گروه فوریت های پزشکی

معرفی گروه بهداشت محیط

معرفی رشته بهداشت محیط

                                                                                                                                

                                                                                                                     رشته کارشناسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی نیشابور
                                                                                                       
به طور کلی رمز بقاء و توسعه هر جامعه‌ای توجه به بهداشت و محیط زیست آن است و تحقق توسعه پایدار در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بدون توجه به مقوله بهداشت میسر نخواهد شد. فعالیت های بهداشتی در کشور ما در سه زیر شاخه بهداشت عمومی، حرفه‌ای و محیط متمرکز می‌باشد.
موضوعات مرتبط با زیرشاخه بهداشت محیط عموما دربرگیرنده مباحث مربوط به بهداشت آب و فاضلاب، آلودگی هوا، دفع مواد زائد جامد ، مبارزه با ناقلین و جوندگان وبهداشت مواد غذایی است. لذا رسالت گروه بهداشت محیط دانشکده علاوه بر تربیت نیروی انسانی متخصص بهداشت محیط مورد نیاز منطقه و کشور، در راستای انجام تحقیقات کاربردی مرتبط با موضوعات و مشکلات بهداشت محیط مناطق صنعتی به منظور نیازسنجی و ارتقاء شاخص های بهداشت محیطی می باشد.
رشته کارشناسی بهداشت محیط دانشکده از سال 1393 اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. در حال حاضر تعداد 35 نفر دانشجو در این رشته مشغول به تحصیل می باشند.
   اعضای گروه آموزشی بهداشت محیط :

•    آقای علی اکبر محمدی، کارشناس ارشد بهداشت محیط، دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت محیط

•    آقای حسین نجفی صالح، کارشناس ارشد بهداشت محیط

•    آقای محمد ماروسی، کارشناس ارشد بهداشت محیط، دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت محیط
•    خانم صفورا جوان سامردی، کارشناس ارشد  بهداشت محیط
  کارشناس اداره آموزش رشته بهداشت محیط :
    خانم صمدی
   شماره تماس با گروه:
43344011-051   داخلی 309
     آدرس پستی:
خراسان رضوی، نیشابور، خیابان شهید جعفری، خیابان رازی، ساختمان شهید چمنی، گروه بهداشت محیط

معرفی گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی

معرفی رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی

                                                                                                                                                        

                                                                                                              رشته کارشناسی علوم و صنایع غذایی دانشکده علوم پزشکی نیشابور
                                                                                          

علوم و صنایع غذایی به علوم و صنایعی اطلاق می‌شود که طی آن مواد خام غذایی گیاهی و حیوانی، تولید، برداشت و فرآوری شده و برای مصرف آماده می‌گردند. رابطه مستقیم رشته صنایع غذایی با سلامت مردم، توجه خاص دولت و مردم به کمیت و کیفیت غذایی جامعه، ایجاد کارخانجات جدید صنایع غذایی و ...، همگی دلایل بارزی هستند که اهمیت این رشته تحصیلی را نشان می دهند.

دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) شاخه ای از آموزش علوم کاربردی است که در آن دانش آموختگان با آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی در کنترل کیفیت و ایمنی غذا آشنا می شوند و می توانند در آینده به تولید محصولات غذایی سالم با کیفیت بهتر و با حداقل ضایعات کمک نمایند. در رشته علوم وصنایع غذایی، دانشجویان، تکنولوژی صنایع غذایی مختلف را فرا گرفته و همچنین درباره نگهداری مواد غذایی، بسته بندی و کنترل کیفی مواد غذایی آموزش می بینند و به این ترتیب دانشجو می آموزد که چگونه طی فرایند هایی، عمر مواد غذایی را ضمن حفظ کیفیت و ارزش غذایی آن، طولانی تر کند.

این رشته (با گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) در زیر مجموعه علوم پزشکی قرار می گیرد و در دانشگاه های علوم پزشکی تدریس می شود، حال آنکه رشته دیگری با همین نام (مهندسی علوم و صنایع غذایی) در دانشگاه های غیر پزشکی تدریس می شود.

رشته کارشناسی علوم و صنایع غذایی دانشکده با مجوز شورای گسترش آموزش پزشکی از سال 1394 اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. تعداد 11 نفر دانشجو از نیمسال دوم  95-94 در این رشته مشغول به تحصیل خواهند شد.
   اعضای گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی:
•    خانم دکتر رزیتا سالاری، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی 
•    خانم دکتر تکتم محمدی مقدم، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی 
  کارشناس اداره آموزش رشته صنایع غذایی :
    خانم درودی
   شماره تماس با گروه: 43352311-051   
     آدرس پستی:
خراسان رضوی، نیشابور، خیابان امام خمینی (ره) 27- ساختمان شماره 2 معاونت آموزشی