ارائه خدمت به کاروانهای پیاده

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

 ارائه خدمت به کاروانهای پیاده

دکتر تقی آبادی سرپرست شبکه بهداشت و درمان فیروزه از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائرین کاروان های پیاه در طول مسیر شهرستان فیروزه خبر داد.

دکتر تقی آبادی بیان داشت : از تاریخ 95/09/01 که کاروانهای پیاده حرم مطهر امام رضا(ع) وارد شهرستان فیروزه شده اند تا مورخ 95/09/04 خدمات زیر

توسط شبکه بهداشت و درمان فیروزه انجام شده است:

تعداد موارد ارائه خدمت در مراکز بهداشتی و درمانی 41 مورد

تعداد موارد ارائه خدمت در پایگاهها  30 مورد

تعداد موارد ارائه خدمت در محل استقرار زائرین 200 مورد

تعداد  موارد اعزام به بیمارستان 3 مورد

تقی آبادی افزود: دو پایگاه دائم و یک پایگاه موقت و یک تیم گشتی سیار درمانی در طول مسیر خوشاب – فیروزه اقدام به ارائه خدمات می نمایند.