حضور پزشک متخصص زنان و اطفال در شهرستان فیروزه

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

دکتر تقی آبادی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزه از استقرار پزشک متخصص زنان و اطفال در این شهرستان خبر داد.

دکتر تقی آبادی بیان داشت: با توجه به همکاری و مساعدت ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی نیشابور آقای دکتر عظیمی نژاد دو پزشک متخصص اطفال و زنان و زایمان  از آذر ماه  در این شهرستان مستقر گردیدند.

دکترتقی آبادی افزود: تعداد روزهای حضور متخصصین در درمانگاه فیروزه بستگی به تعداد مراجعین دارد.

استقرار پزشک متخصص زنان و زایمان  و اطفال با توجه به حجم بیماران فعلا دو روز در هفته در درمانگاه شهرستان فیروزه می باشد.