تقدیر از بازرسین بهداشتی فیروزه و بازدید از کارخانه عرقیات

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

تقدیر از بازرسین بهداشتی فیروزه و بازدید از کارخانه عرقیات

به گزارش وبدا در تاریخ 29/09/95 روز دوشنبه توسط کارشناس مسوول بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان فیروزه از تمامی بازرسین بهداشتی به خاطره ارائه خدمات مطلوب به زائرین پیاده امام رضا (ع) در دهه آخر ماه صفر 1395 همچنین نظارت و پیگیری رفع نواقص مساجد و اماکن متبرکه در ایام محرم و صفر تقدیر بعمل آمد.

مهندس بشارت افزود جهت انگیزه بیشتر در بازرسین بهداشتی و آمادگی برای اجرای کشیک های ایام نوروز که از اول اسفند ماه آغاز می گردد، از بازرسین بهداشتی شبکه فیروزه تقدیر بعمل آمد و به رسم یادبود هدایایی نیز به بازرسین تقدیم گردید و همچنین جهت ایجاد همدلی بیشتر بازرسین و کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای ستاد یک بازدید مشترک از کارخانه عرقیات در شهرک صنعتی کمال در پایان روز کاری انجام شد و نواقص بهداشتی کارخانه عرقیات در حضور کارشناس مواد غذایی کارخانه و کارفرما طی جلسه ای در کارخانه عرقیات بررسی گردید و بازدید از کارخانجات با هدف افزایش میزان آگاهی بازرسین بهداشتی انجام پذیرفت.