برگزاری کارگاه کددار تغذیه در سرطانها و رهنمودهای غذایی

امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزه از  خبر داد.

کارشناس تغذیه شبکه بهداشت و درمان فیروزه بیان داشت:  امروزه با پیشرفته شدن کشورها، ماشینی و صنعتی شدن زندگی ها بروز بیماریهای نو پدید نیز بیشتر از قبل شده است. سرطانها دومین علت مرگ ومیر در جهان است و 35% عوامل مرتبط به سرطانها مربوبه تغذیه افراد می باشد .

خانم مهندس کارگذار افزود: با توجه به هفته کمپین1،2،3 غذای سالم و مشکل سرطان که در این شهرستان نیز میزان بروز نسبتا بالاست در همین راستا امروز یکشنبه 12/10/95 کارگاهی برای پرسنل بیماریها ، خانواده و ماما توسط خانم پریسا زارعی شرق کارشناس ارشد تغذیه و رژیم غذایی برگزار گردید.