تقویم روز
امروز یکشنبه 1 مهر ماه 1397 ساعت 20:22 ب ظ

 

در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی استان خراسان رضوی؛

ما به مدیران خدوم و تحول گرا نیاز داریم

به گزارش وب دا جشنواره شهید رجایی استان خراسان رضوی روز دوشنبه نوزدهم شهریورماه در مشهد برگزار شد.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • گروههای دانشکده
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

 مناقصه تامین خدمات حفاظت و نگهبانی بیمارستان حکیم نیشابور

     
www.3dots.ir